Stránky obce Lidmaň

Zpráva 2013

13.02.2014 15:50

ROK 2013                                                                                                                                                

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje obec Lidmaň výroční zprávu za rok 2013 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

  • § 18 odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 1 / příjem DS – odpověď DS

  • § 18 odst. 1, písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

  • § 18, odst. 1, písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

  • § 18 odst. 1, písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: žádné

  • § 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: žádné

  • § 18 odst. 1, písm. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: žádné

Za poskytnuté informace nebyla dle sazebníku nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle z.č. 106/1999 Sb. vyúčtována žádná peněžní náhrada.

 

Každoročně jsou běžně vyřizovány žádosti podané ústně, telefonicky, elektronickou poštou i osobní návštěvou. V těchto případech bylo povinným subjektem žadatelům vyhověno. O poskytnutí takových žádosti se záznam nepořizuje a nevede žádná evidence.

V Lidmani 13.2.2014 vyřizuje Jiří Zourek
Pozn: opraveno 7.10.2014

 


 

Kontakt

Obec Lidmaň

info@lidman-ou.cz

Lidmaň 94
395 01 Pacov

ID datové schránky: 6mpau9s

565 492 029

Vyhledávání

Novinky

04.01.2018 08:50

Poplatky 2018

Místní poplatky 2018: odpad - trvale hlášený obyvatel 250,-Kč/každý rekreační objekt 500,-Kč, pes 50,-Kč/každý další 75,-Kč, hrob - 100,-Kč. Platby nejlépe v úředních hodinách na OÚ, převodem na účet obce nebo na vyžádání zaslanou složenkou.  Kdo neuhradí do konce března bude následně vyzván...
13.03.2012 11:37

SMS rozhlas

Zájemci o SMS hlášení: SMS zprávou na tel. 722 261 447 ve tvaru JMENO, ČÍSLO POPISNÉ, ČÍSLO TELEFONU. Informace pro komerční hlášení: Poslání 1 SMS stojí cca 1,-Kč, k dispozici je zhruba 212 kontaktů.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode